50 - 50: Η δράση σας θα έχει αντίδραση


18 Nov 2012, 10:55 p.m. djore

Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα λέει πως οι δυνάμεις που εξασκούνται από την αλληλεπίδραση δύο σωμάτων είναι πάντα ίσες κατά το μέτρο και αντίθετες κατά τη φορά.

Ο νόμος αυτός, που είναι απόρροια της αρχής διατήρησης της ορμής, λέγεται και Νόμος δράσης-αντίδρασης. Αυτή η ονομασία προκύπτει από τον ορισμό: Για κάθε δράση μιας δύναμης, υπάρχει μια ίση και αντίθετη δύναμη αντίδρασης.

Στην δράση σας να περιμένετε την αντίδραση μας . Για ότι συμβεί θα έχετε αποκλείστηκα την ευθύνη … Το παραπάνω, δεν αποτελεί απειλή. Ένα προειδοποιητικό μήνυμα είναι και μάλιστα με πολλαπλούς αποδέκτες. Μήνυμα προς τους βιαστές του κυπριακού ποδοσφαίρου (ΚΟΠ, διαιτησία, δικαστική) που με την δράση τους προκαλούν βία, αλλά και μήνυμα στους βιαστές της ψυχής και των ονείρων μας … Απλή είναι η φυσική … απλό και το μήνυμα ...

Διαβάστε όλα τα άρθρα από το Blog Πενήντα πενήντα

Follow Kifines