Πρόταση Συνδυασμού «Εμπρός ΟΜΟΝΟΙΑ» για τη διεξαγωγή Δημοκρατικών εκλογών


24 Jun 2016, 3:32 p.m. kifinescom

Αγαπητοί ΟΜΟΝΟΙΑτες και ΟΜΟΝΟΙΑτισσες,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την πρόταση μας για τις επερχόμενες εκλογές του Σαββάτου την οποία και καταθέσαμε ενώπιον και της Διοίκησης του Σωματείου αλλά και του συνδυασμού του κ. Αντώνη Τζιωνή. Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά βρήκαμε κλειστές πόρτες και άρνηση συνεργασίας ακόμα και για ένα θέμα τόσο λεπτό όσο αυτό από τους εμπλεκόμενους φορείς. Στα πλαίσια όμως της διαφάνειας που προκηρύξαμε ότι θα τηρούμε πιστά σας παραθέτουμε την πρόταση αυτούσια, όπως ακριβώς την καταθέσαμε:

«Ως Συνδυασμός «Εμπρός ΟΜΟΝΟΙΑ» έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη την ανάγκη για ενότητα στο Σωματείο μας. Προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να καταθέσουμε δημόσια αλλά και προς την Διοίκηση του Σωματείου. πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξαχθούν οι εκλογές που θα αποφασίσουν ποιοι θα απαρτίζουν την επόμενη διοίκηση του Σωματείου μας. Εξού και στην πρόταση που ακολουθεί έχουμε λάβει υπόψη βασικές αρχές της δημοκρατίας αλλά και πτυχές του Καταστατικού του Σωματείου, που για μας αποτελεί ευαγγέλιο.

Πρόταση 1η: Μυστική Ψήφος

Κατά την προηγούμενη Εκλογική Συνέλευση του Σωματείου μας το 2014, κάποιοι από εμάς που ήσαν παρόντες είχαν προσέξει ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα Μέλη του Σωματείου κλήθηκαν να ψηφίσουν δεν τιμούν ούτε τη Δημοκρατία αλλά ούτε και το Σωματείο μας. Κόσμος ψήφιζε ακουμπώντας στον τοίχο, σε πηγαδάκια, στα γόνατα του, χωρίς καμία προστασία του δικαιώματος της μυστικότητας της ψήφου. Προτείνουμε λοιπόν όπως στην Εκλογική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου στηθούν αρκετά παραβάν και η χρήση τους να είναι υποχρεωτική, ούτως ώστε η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί σε κόσμια πλαίσια, σε συνθήκες όπου θα πρυτανεύει η τάξη.

Πρόταση 2η: Έλεγχος παρευρισκομένων

Προτείνουμε όπως ασκηθεί επαρκής έλεγχος στην είσοδο του χώρου όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξένια». Θα πρέπει ο κόσμος μας να γνωρίζει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 57 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής και κατ’ επέκταση ψήφου σε Τακτική Εκλογική Συνέλευση, έχουν μόνο όσοι είναι μέλη για τουλάχιστον τρεις μήνες και έχουν τακτοποιήσει όλες τους τις συνδρομές μέλους προς το Σωματείο μέχρι το μήνα πριν της Συνέλευσης. Άρα στις 25 Ιουνίου δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν μόνο όσοι θα έχουν πληρώσει όλες τους τις συνδρομές συμπεριλαμβανομένου του Μαΐου 2016 και θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 μήνες ως μέλη την 25η Ιουνίου.
Συγκεκριμένα προτείνουμε όπως γίνεται ενδελεχής έλεγχος στο ποιοι εισέρχονται στην αίθουσα όπου θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία με τρόπο που να συνάδει με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001.

Είναι απαίτηση μας λοιπόν όπως στα σημεία υποδοχής και ελέγχου αλλά και στην είσοδο της αίθουσας που θα γίνει η συνέλευση, να παρακάθονται τα εξής άτομα: ένα έμμισθο μέλος του προσωπικού του Σωματείου, κατά προτίμηση άτομο του οποίου οι αρμοδιότητες να συμπεριλαμβάνουν τον χειρισμό του μητρώου μελών του Σωματείου. Ένα εκπρόσωπο από τον κάθε συνδυασμό ο οποίος είναι μέλος του σωματείου που πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται από το Καταστατικό και παραθέσαμε πιο πάνω, ο οποίος όμως δεν συμμετέχει ως υποψήφιος στον συνδυασμό. Τονίζουμε ότι, για σκοπούς διαφάνειας των διαδικασιών, ο εκπρόσωπος του συνδυασμού του κ. Αντώνη Τζιωνή θα πρέπει να μην είναι μέλος του νυν Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά ταυτόχρονα να είναι μέλος του Σωματείου όπως ορίζεται πιο πάνω. Νοείται επίσης ότι θα πρέπει να απαγορευθεί η οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ανάμιξη με την εν λόγω διαδικασία, όπως και η παρουσία πέριξ του σημείου ελέγχου του οποιουδήποτε υποψηφίου.

Οι εκπρόσωποι των συνδυασμών θα πρέπει να παραλάβουν την ώρα που θα ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου και μόνον, από το έμμισθο μέλος της επιτροπής, αντίγραφα του μητρώου μελών, τα οποία με την κήρυξη της έναρξης της εκλογικής διαδικασίας θα πρέπει επιστραφούν πάραυτα. Το μητρώο μελών θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ονοματεπώνυμα και αριθμό πολιτικής ταυτότητας. Νοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία είσοδος πρόσβασης στην αίθουσα διεξαγωγής των εκλογών και ότι η επιτροπή ελέγχου στην οποία αναφερόμαστε θα πρέπει να παρακάθεται ακριβώς δίπλα από αυτή για να αποκλείεται η πρόσβαση στο χώρο ατόμων που δεν έχουν περάσει από τον απαραίτητο έλεγχο.

Καταληκτικά, θέλουμε να τονίσουμε ότι είμαστε στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του έμμισθου προσωπικού του Σωματείου για να συμβάλουμε στην καλύτερη και δημοκρατικότερη δυνατή διεξαγωγή εκλογών. Η επόμενη των εκλογών θα πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους για το καλό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μας και εμείς, ως μέρος της εξαγγελίας της υποψηφιότητάς μας είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευελπιστούμε ότι η πρότασή μας θα τεθεί σε εφαρμογή καθώς θεωρούμε ότι διασφαλίζει υπέρ τους δεόντως την ομαλή διεξαγωγή εκλογών και αποτρέπει την ρήξη μεταξύ των μελών και οπαδών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εάν και εφόσον όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να είναι κοινή μας επιδίωξη.»
 

Follow Kifines